Famill Kirsch - Pick-up

Mir zillen nierft deenen üblechen Gemeisen wei Zellerie, Bounen, Wuerzelen, Kaabes Tomaten asw, iwer 20 Zorten Zalot an nach vill aaner Gemeis-Spezialiteiten. Mir zillen am Freijoer och Gemeis-Jongplanzen.
Net ze vergiessen ass onst Sortiment vun iwer 50 verschidden Kichekraider, dei mir all selwer an onser Gaertnerei zillen an doduerch un d’letzebuerger Klima ugepasst sin.
Mir produzeieren laut den Richtlinien vum Integre’ertem Ubau, d.h. duerch Kulturwiessel, Zweschenfruucht, richteg Zortenwiel fir ons Regioun an d’Schaafen vun optimalen Wuestums-Bedingungen vermeiden mir den Asaatz vun Spretzmettelen. Daat feiert zu engem biologeschen Glaichgewiicht, wei et an der Natur üblech ass. An den Zären setzen mir natiirlech Feinden, wei Heemelsdéiercher an vill aanerer, geint Gedeiesch an d’Krankheeten an.
Besicht ons eng Keier um Staater Wochenmaart, Mettwochs- an Samschdegs-Moies um Knuedler (Place Guillaume II).

Kuckt och ons Löscht mat aktuellem Gemeis hei op onsem Site, den dir fir äer Bestellungen könnt benotzen.

Tél.: (+352) 43 35 79
Fax: (+352) 42 21 36
E-Mail: apium@pt.lu
Web: http://www.letzebuergergemeis.lu/

Source: https://www.letzebuergergemeis.lu/ (7 Apr 2020)

Listing created Apr 6, 2020

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.